Kritiek op rapport aardgasvrij-wijken

Tytsjerksteradiel en Vlieland behoren tot de 27 gemeentes die vinden dat de Algemene Rekenkamer een onvolledig rapport heeft afgeleverd over het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Deze gemeentes zijn allemaal ‘proeftuin’ met wijken waar aardgasvrij wonen mogelijk gemaakt moet worden. Naar de ervaringen in deze gemeenten heeft de Rekenkamer niet geïnformeerd, aldus de brief. De gemeenten schrijven onder andere dat ze van veel factoren afhankelijk zijn om alternatieven voor aardgas te vinden.

Ook verzekeren ze dat hun plannen zonder de PAW-bijdrage nooit tot stand zouden zijn gekomen. Ze geven hiermee antwoord op één van de vragen in het rapport.