Rotonde bij Mooie Paal: N359 twee weken afgesloten

MINNERTSGA - De provinciale weg N393 tussen Minnertsga en Sint Jacobiparochie is van 22 juni tot en met 5 juli afgesloten voor autoverkeer.

De weg is gestremd in verband met de aanleg van een rotonde bij Mooie Paal en werkzaamheden aan de Zuiderweg. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Sint Annaparochie en Tzummarum (N383 en N384). Fietsers kunnen over de parallelweg. Het openbaar vervoer volgt tijdens de stremming een alternatieve route. 

Wens vanuit Minnertsga

De rotonde sluit aan op de wens vanuit Minnertsga om het verkeer af te remmen. De aanpassing moet er ook voor zorgen dat fietsers, automobilisten en trekker-/en vrachtwagenchauffeurs veilig kunnen oversteken.

Bij Mooie Paal rijden dagelijks zo’n 2600 auto’s over de N393. Daarnaast rijden landbouwvoertuigen op de hoofdrijbaan. De fietsers op de parallelweg steken in de huidige situatie op het kruispunt meerdere rijstroken over.

Langs de Zuiderweg worden tijdens de werkzaamheden enkele weilanden beter bereikbaar gemaakt vanaf de hoofdrijbaan. Nu levert dat geregeld gevaarlijke situaties op omdat landbouwvoertuigen en schoolgaande kinderen veel gebruikmaken van de parallelweg. Sinds vorig jaar mogen landbouwvoertuigen op de N393 rijden, maar de betere toegankelijkheid van de percelen maakt dit voor de gebruikers gemakkelijker.

Duurzamer

Door de rotonde voor een groot deel op bestaand asfalt aan te brengen, kan er sneller worden gewerkt. De onderlaag is vaak goed genoeg voor hergebruik. Er wordt ook gewerkt met voorgeproduceerde betonplaten in plaats van dat het beton op locatie wordt gestort.

De prefab betonplaten hoeven niet uit te harden, zodat de werkzaamheden in twee weken kunnen worden uitgevoerd in plaats van anders zes weken. De betonplaten bestaan voor 30 procent uit gerecycled betonpuin. 

In de asfaltfabriek in Kootstertille wordt oud asfalt gerecycled en opnieuw gebruikt. De provincie kiest ook voor hergebruik van zo veel mogelijk bestaande lichtmasten en verkeersborden. Dat bespaart tijd, geld en grondstoffen.

Natuur

Om de rotonde te kunnen maken worden eerste kabels en leidingen omgelegd en daarvoor moet een aantal bomen worden verplaatst. Het hart van de rotonde wordt ingezaaid met een zogenoemd bloemenrijkmengsel. Dit mengsel trekt vlinders en lokt bijen.