Terrasje pakken of een stukje varen: het mag weer

FRANEKER - Kinderen die kaatsen op It Sjûkelân in plaats van de heren hoofdklassers die voor hun afdeling strijden op de bondspartij, bezoekers van het Planetarium die voor Eisinga’s levenswerk in de rij staan en een terras op de Breedeplaats waar bezoekers en personeel nog wat moeten wennen aan de nieuwe ‘omgangsvormen’.

Het is het wat onwennige beeld van een pinkstermaandag waarop een aantal belangrijke versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht worden. Waar andere horecabedrijven nog wachten op de mogelijkheid om hun terras uit te kunnen breiden - en zich opwinden over negatieve reacties van sommige binnenstadbewoners (pag 3) - kon Pieter van Dijk van Grandcafé De Doelen ‘s middags om twaalf uur zijn eerste gasten verwelkomen. Met stickers op straat (houd van elkaar, houd 1,5 meter afstand) worden bezoekers herinnerd aan de nieuwe regels. Gasten melden zich bij een gastheer of -vrouw die hen na een korte check een tafeltje aanwijst.

Ook bij Nauta’s Botenverhuur in Hitzum opluchting toen maandag de eerste bootjes weer werden verhuurd aan mensen met enige ‘nautische’ ervaring. Bij de uitleg, en ook in de theetuin, wordt de 1,5 meter maatregel gehanteerd en huurders moeten vooraf wel even een bootje reserveren. ,,We zijn blij dat we weer wat mogen doen.’’