Provincie grijpt niet in bij coulisselandschap

De provincie is betrokken bij het gebiedsproces rond de bescherming van het coulisselandschap in Waadhoeke.

Dit proces heeft vertraging opgelopen door de coronacrisis maar er zit wel beweging in, antwoorden Gedeputeerde Staten aan de FNP. De provincie acht het daarom niet nodig de gemeente Waadhoeke zware bestuurlijke maatregelen op te leggen.

GS zeggen ook zicht te hebben op kapmeldingen. Tussen Marsum en Bitgum zijn twee kapkwesties niet gemeld. De eigenaren zijn aangeschreven.