Petra van Dijk: ‘Er komt zoveel op je af na een emotioneel afscheid’

Franeker – Petra van Dijk uit Franeker, voorheen werkzaam bij onder meer reisbureaus in Franeker en Harlingen, is met WIIS een ander pad ingeslagen. De Friese naam staat voor de weg wijzen, wijsheid en tevredenheid. Ze informeert onafhankelijk, ontzorgt, begeleidt en spreekt op uitvaarten. Levensverhalen schrijven is haar passie, herdenkingsdiensten op locatie uitvoeren haar uitdaging en nabestaanden ontzorgen haar doel.

Veel onwetendheid en achterhaalde informatie komt ze tegen in uitvaartland. Mensen weer op weg helpen in of na een moeilijke periode, met belangrijke regelzaken onrust en piekergedachten wegnemen. Daar wil Wiis zich in onderscheiden.

Oerwoud aan informatie

Persoonlijk contact en oprechte aandacht, gewoon bij de mensen thuis. In een oerwoud aan informatie op internet en niet wetende waar iets te vragen of te achterhalen, voorziet Wiis in de behoefte aan emotionele en praktische ondersteuning. Denk aan uitkeringen, erfrecht, belastingen, wijzigingen of stopzetten van abonnementen, contracten, sociale media als ook rouw- en verliesverwerking.

Ze biedt verscheidene pakketten aan waaronder een checklist voorafgaand aan een overlijden of een gepersonaliseerde todo-lijst na een overlijden. Maar ook hulp bij de afhandeling van de lijst of zelfs totale begeleiding totdat alles goed is afgerond. Als poortwachtersfunctie wordt er onderscheid gemaakt in informatie, begeleiding of doorverwijzing.

Geen naasten of familie

Nabestaandenhulp kan goed van pas komen als mensen geen naasten hebben of familieleden ver weg hebben wonen, de kinderen veel werken, er onenigheid in de familie is of om dit juist te voorkomen. Maar ook als de periode van mantelzorg al veel tijd en energie heeft gekost. Juist omdat de nasleep en afwikkeling na een overlijden geen dagelijks gebeuren is en elke situatie anders, is de kennis hiervan niet altijd helder of voorhanden.

Wat moet meteen worden geregeld en wat kan wachten? Men wordt geacht de wet te kennen en is altijd zelf verantwoordelijk. Maar uitzoeken kost juist tijd en energie waar het op dat moment aan ontbreekt. Hoe zit het als je in de auto van de overledene rijdt? En hoe voorkom je dat je bankrekening geblokkeerd wordt? Hoe komt het met samenwoners, zonder het recht op nabestaandenpensioen en hoe bereken je de hoogte van de erfbelasting?

Te snel opgezegd

Soms zijn mensen ook te snel met iets opzeggen en kunnen gegevens, data of beeldmateriaal niet meer achterhaald worden of moet iets tegen extra kosten weer gedeblokkeerd worden. Petra van Dijk: ,,Wiis helpt, door juist de ander de kracht te geven het zelf weer aan te kunnen.”

WIIS Uitvaartservice & nabestaandenzorg; R. Pollemaplein 4, 8802 RS Franeker; info@wiis.nu; 06 2066 9882. www.wiis.nu