Gouden Grutto 2020 voor boerenlandvogelboer op Terschelling

Weidevogelboer Egbert Zorgdrager heeft de Gouden Grutto award ontvangen van Vogelbescherming Nederland. Een prijs voor boeren die zich inzetten voor het beschermen en behouden van weidevogels.

Zorgdrager is een biologisch melkveehouder in het hart van de Terschellinger Polder. Volgens de Vogelbescherming gaar de boer een stap verder dan maatregelen die als het maximaal haalbare worden gezien zoals uitgesteld maaien en plas-dras. Bijna de helft van zijn land wordt later in het seizoen gemaaid, vogels kunnen zo hun broedcyclus voltooien.

De boer werkt volgens het principe: ‘eerst de vogels, dan de koeien’. Hij heeft vier koeienrassen wat ervoor zorgt dat ze het structuurrijke, minder intensief-eiwitrijke gras goed kunnen verteren.

Zorgdrager was lang de enige die melk leverde aan de kaasfabriek op het eiland, maar nu doen alle melkveehouders dat. De boeren op het eiland willen bereiken dat door lokaal voedsel te produceren en consumeren ze niet afhankelijk zijn van de wereldmarkt.

De weidevogelboer is ook mede-oprichter van het Netwerk Boerenlandvogelboeren van Vogelbescherming Nederland. De ruim 70 boerenbedrijven die daar bij zijn aangesloten zijn volgens de Vogelbescherming de koplopers als het gaat om het inpassen van weidevogelbeheer binnen het boerenbedrijf.