Subsidie om heel dorp duurzaam te maken

Het project om het dorp Dronryp zelfvoorzienend in de energievoorziening te maken, krijgt een ontwikkelsubsidie van 10.000 euro van de gemeente Waadhoeke.

Het geld komt uit de Dorpen en Wijkenregeling 2018. Een kernteam met allerlei betrokkenen werkt de plannen verder uit, waarbij gedacht wordt in de richting van groene waterstof.

Het zou kunnen dienen als alternatief voor het gebruik van aardgas. Ook bestaande windmolens en een nog aan te leggen zonneweide dragen bij.