Ook nog in juni kerkdiensten via Omrop Fryslân vanuit Martinikerk

Franeker Goed nieuws voor de trouwe kijkers naar de kerkdiensten vanuit de Martinikerk. Omrop Fryslân en PKN Franeker hebben dinsdag alsnog besloten om de diensten ook in de maand juni op televisie uit te zenden. Daarna wil de kerk de diensten zelf via internet uitzenden.

In de oorspronkelijke plannen was uitgegaan van de laatste uitzending op zondag 31 mei, zoals eindredacteur Sybren Terpstra hier eerder ook meldde. In goed overleg is echter dinsdag besloten nog een maand door te gaan en pas op zondag 28 juni te stoppen. ,,Dêrmei wurdt ek it probleem fan mar 30 minsken yn tsjerke earst oplost’’, zegt predikant Sytze Ypma.

Zelfde formule

De formule van de dienst, met een voorganger, een voorzanger en een ouderling van dienst, wordt dan ook niet veranderd. En dus ook geen bezoekers in de kerk. ,,It klinkt miskien wat paradoxaal, mar de lege tsjerke wurdt sa fuld troch de minsken thús. En dat soe oars wurde as der wol in stikmannich minsken ferspraad yn tsjerke sitte soenen.’’

Binnen de kerk wordt overigens al vooruit gekeken naar de situatie van na 1 juli. De diensten worden gewoonlijk bezocht door zo’n 300 mensen. Na 1 juli mogen er maximaal 100 kerkgangers naar binnen. Hoe moet dat worden georganiseerd?

Zelf uitzenden

Een van de oplossingen waar nu aan wordt gewerkt is om de diensten zelf uit te zenden via www.kerkomroep.nl. Op die website zijn de diensten al geruime tijd te beluisteren, maar het is de bedoeling om daar ook ‘beeld’ aan toe te voegen.

Dick Tolsma, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, houdt zich daarmee bezig. In de kerk hangen al drie HD-camera’s waarmee de dienst in beeld wordt gebracht op LED-schermen. ,,Dêrmei is de beleving fan de tsjinst yn de tsjerke fergrutte, no wolle we dy ynstallaasje ek ynsette om de beleving bûten de tsjerke te bringen.’’

Youtube

Omdat veel kerken dit ook willen loopt kerkomroep.nl tegen een capaciteitsprobleem aan. Daarom wordt ook overwogen om daarnaast een eigen Youtube-kanaal te openen waarop de diensten live zijn te volgen. ,,En sa binne der wol mear mooglikheden, lykas Facebook, dy’t wy op’t stuit ûndersykje.’’

In de dienst op zondag 31 mei zal Tetsje van der Kooi zingen. Na de dienst verzorgt de vaste organist van de kerk, Jochem Schuurman, een orgelconcert van 11 tot 12 uur. Ook dit wordt rechtstreeks door Omrop Fryslân op tv (en internet) uitgezonden.