FOTO'S | Kaatsers los in Minnertsga

MINNERTSGA – De sportvelden komen weer tot leven, de jeugdvoetballers trainen weer en bij vrijwel alle kaatsverenigingen wordt er ook weer getraind met de jeugd. In Minnertsga is het niet alleen de jeugd die weer in actie komt, ook de senioren staan hun balletje weer te slaan. Met in achtneming van de regels in wat ze zelf noemen ‘een coronaperk’.

Volgens de website van de KNKB zou afstand niet gegarandeerd kunnen worden. Bij Minnertsga dachten ze daar anders over. De vereniging bedacht een kaatsveld waardoor toch gekaatst kan worden door de eigen competitiekaatsers. De perkspelers staan ieder in een eigen vak, gescheiden door een stukje ‘niemandsland’ van anderhalve meter. Slaat de opslager een tusseninse bal die in dat stuk terecht komt, dan is de bal uit. Twee perken lagen er donderdag naast elkaar, tussen de perken ook een ruimte van anderhalve meter. Als het ene perk opslaat wacht het andere aan de buitenste zijde van het perk. Verder nemen de kaatsers de algemene regels in acht, wassen hun handen voor de wedstrijd en bij het veld staat een tafel met ontsmettingsmiddel. ‘Niet spugen op de bal en de handen’ staat er in de speciale reglementen.

Het was even wennen, maar het bleek prima te doen afgelopen donderdag toen het veld voor het eerst in gebruik werd genomen. ,,Keatsen is dochs al net sa’n contactsport, sa ticht bist meastentiids net op elkoar, dat dit moat kinne foar it kompetysjekeatsen. In echte ‘grutte’ wedstriid sil net slagje, dy keatsers binne te fûl en fleane harren perk út. Want it is fansels wol de bedoeling dat de perkkeatsers dêr yn bliuwe en net efter de bal oan fleane.’ vertelt Jacob Wassenaar.

De verantwoordelijkheid van het naleven van de regels ligt bij de leden, aldus de website van kaatsvereniging Minnertsga. De leden die er waren, genoten ervan weer los te kunnen.