Kleur- en leesboekje voor leerlingen Bildtse basisscholen

SINT ANNAPAROCHIE llustratrice Ita Spoelman heeft voor de jongste kinderen in deze crisistijd het kleur- en leesboekje ‘Wat sait Bruno d’r fan’ gemaakt. Ze heeft het boekje samen met De Bildtse Boekerij/BildtTaal uitgebracht. Het wordt gratis aangeboden aan de Bildtse basisschoolleerlingen in groep 1, 2 en 3 en is te koop voor een euro.

Sytse Buwalda, die de teksten schreef: ,,Illustratrise Ita Spoelman wou in deuze korona-tiid wat betekene foor de jongste kines op de basisskoal. Dat idee het se tegaar met BildtTaal útwerkt en ’t risseltaat is, dat ’t kleur- en leesboeky fergeefs an alle skoalen foor de leegste groepen beskikber steld wort. De tekeningen en teksten houwe ferband met de korona-krisis en binne foor kines heel begryplik.

Naast tekst en tekening geeft ’t boeky de mooglikhyd om sels ’n fragmint út de tekening in te kleuren, soadat de kines ok aktyf doende weze kinne met de krisis-sitewasy. De boekys binne foor ’t simboalise bedrag fan € 1,00 te koop bij Primera en slachter Bijlsma in St.-Anne en bij Renny Steensma (Aigenarigheden) in St.-Jabik.’’