Waadhoeke stemt in met energiestrategie

FRANEKER – De Concept RES (Regionale Energiestrategie) werd donderdagavond door de gemeenteraad met een aantal kritische noten omarmd. De leden van Gemeentebelangen stemden tegen. Zij waren van mening dat een goede onderbouwing ontbrak voor wat betreft de bouw van windmolens, zowel financieel als qua motivatie.

De overige partijen stemden voor, maar vonden de ambities aan de magere kant. Inspreker Wiebe Goodijk stelde dat er percelen grond in de omgeving zijn, die te weinig rendabel zijn voor landbouw en die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor de aanleg van zonneweiden. De FNP was het daar niet mee eens, zijn vinden dat het landschap teveel aangetast wordt door zonneweiden.

Het CDA pleitte voor meer dorpsmolens en voor opwaardering van bestaande windmolens. De VVD merkte op dat er steeds meer elektrische apparaten zijn en dat er dus steeds meer stroom verbruikt wordt. De partij twijfelt aan stroomreductie. Warmtepompen gebruiken stroom op het moment dat zonneparken die niet kunnen leveren, aldus de VVD. ,,Wy lêze gjin bettere oplossings yn de stikken. Gean yn kontakt mei pleatslike ynstallateurs, der binne mear en oare oplossings te betinken’’, stelde Hendrik Terpstra, ,,Wetterstof levert no noch net genôch rendement, de kosten binne noch net goed genôch yn byld.’’

Ook SAM is voorstander van meer dorpsmolens en van het upgraden van bestaande molens. Wim Hokken: ,,We zullen nog wel iets moeten doen, we moeten de burgers bij het aanbod betrekken. De ambities zijn nu nog te beperkt.

Wethouder Jan Dijkstra: ,,It proces rint goed, de provinsje hat in goed bod rjochting it lânlik belied. It is net frijbliuwend, we moatte wol! We moatte no earst kaders stelle, dat komt op de duorsumheidaginda wer werom.’’

 

De FNP stelde vragen over het kwelderlandschap in Noordwest Friesland en het behoud van het coulisselandschap nabij Bitgum. Wethouder Jan Dijkstra stelde de FNP gerust. Het kwelderlandschap is nog steeds beschermd en het proces is weer op de rit voor wat betreft het coulisselandschap.

 

Menaam

Wethouder Caroline de Pee vertelde dat 11 juni de akte getekend zal worden betreffende het voormalige gemeentehuis aan de Dyksterbuorren 16 in Menaam. KwadrantGroep wordt dan eigenaar van het pand. De KwadrantGroep wil in het voormalige gemeentehuis dertig zorgappartementen voor mensen met dementie realiseren.

Ook zit er schot in de zaak wat betreft het andere pand, aldus De Pee, maar dat was nog in een te vroeg stadium om er al meer over te vertellen.