Bijdragen Cultuurfonds voor Seumersproky, Hjoed yn it Park en fanfare Wubbenus Jacobs

SINT ANNAPAROCHIE - De Stichting Theatersprookje Het Bildt krijgt € 2.500 euro voor het Seumersproky. Het fonds keert aan 62 projecten in totaal 155.000 euro uit en is daarbij coulant met het uitbetalen, ook als projecten voorlopig niet of aangepast doorgaan.

Het Seumersproky is een mix van verschillende herschreven sprookjes dat in de tuinen van en met bewoners van Sint Annaparochie wordt opgevoerd. Christelijke Muziekvereniging Blaast de Bazuin van Oudebildtzijl krijgt voor de muziektheaterproductie Gedinke en Foorútsien een bedrag van 2500 euro uit het fonds.

Fanfare Wubbenus Jacobs in Arum bestaat 100 jaar en zou het jubileum onder meer vieren met een jubileumconcert op 25 april. Het concert is uitgesteld. De vereniging krijgt 1500 euro uit het fonds voor het organiseren van alle activiteiten.

De Stichting Hjoed yn it Park heeft ook een aanvraag gedaan voor het evenement in Franeker. Het bestuur kan rekenen op een bijdrage van 3000 euro voor het project 75 jaar bevrijding, Vieren, Ontdekken en Leren.

Bij dorpshuis De Singel in Achlum zijn plannen voor het een moestuinproject. De initiatiefnemers kunnen rekenen op 1000 euro van het fonds.

Het Cultuurfonds Fryslân roept verenigingen, organisaties, makers in de cultuur- en natuursector op om vooral een aanvraag voor financiële ondersteuning te blijven doen. Er is voor dit jaar het gebruikelijke budget te besteden.