Franeker huisartsen houden Corona-spreekuur in De Trije

FRANEKER De huisartsenpraktijken Het Bolwerk, Zwager & Siemensma en Heeres & de Groot gevestigd in het gezondheidscentrum De Hertog in Franeker, zijn gestart met een zogenoemd corona-spreekuur in sportcomplex De Trije.

Hier worden patiënten ontvangen die naast de hoofdklacht, ook klachten hebben die zouden kunnen passen bij een corona infectie. Door het spreekuur in De Trije te laten plaatsvinden wordt voorkomen dat ‘corona-verdachte’ patiënten in het gezondheidscentrum komen.

Veiligheid

,,De praktijken doen hun uiterste best om de reguliere noodzakelijke zorg toch doorgang te laten vinden, maar wel op een verantwoorde wijze met veiligheid in acht nemend voor patiënt en personeel’’, zo laat praktijkmanager Gea Brandsma weten.

,,De praktijken zijn telefonisch bereikbaar, waarbij de vraag zoveel mogelijk ook telefonisch wordt behandeld. Op deze wijze wordt het fysieke contact zo veel mogelijk beperkt.’’

Alternatieven

Daarnaast worden andere middelen zoals mijngezondheid.net ingezet om contact te hebben met de huisartsen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld foto’s worden verstuurd die beoordeeld kunnen worden door de huisarts.

,,Bij hoesten en/of koorts en/of verkoudheidsklachten zonder alarmerende verschijnselen, is het niet nodig om de praktijk te bellen. Het informatienummer 0800-1351 van het RIVM of de website thuisarts.nl. kan daarvoor worden geraadpleegd.’’

Oproep

De huisartsenpraktijken doen een dringende oproep aan bedrijven en particulieren voor beschermende maskers. ,,Omdat we onze hardwerkende collegae willen behoeden voor een infectie, blijft er behoefte aan FFP1-, FFP2- en chirurgische maskers. Wie dergelijke maskers beschikbaar wil stellen kan daarvoor contact opnemen met een van de praktijken.’’