Nieuw dorpshuis zonder gym

Een nieuwe ontmoetingsruimte in Tzummarum moet het zonder gymnastiekcapaciteit doen. Dat standpunt neemt het college van Waadhoeke in.

Het bewegingsonderwijs van Tzummarum en Oosterbierum kan onder schooltijden plaatsvinden op een andere plek, bijvoorbeeld Franeker, stelt het college.

Tzummarum is bezig met een masterplan waarin een nieuw multifunctioneel centrum prioriteit heeft. Dit omdat de huidige sporthal en ontmoetingsruimte, de Harnehal, is afgeschreven.