Optreden PAT-band voor bewoners Martenahiem Tzum voorlopig afgeblazen

TZUM - De bewoners van Martenahiem in Tzum moeten het zaterdag zonder een optreden van de PAT-band doen. Door de aangescherpte maatregelen zien de initiatiefnemers van Mei-Inoar Tsjom zich genoodzaakt het optreden uit te stellen tot de maatregelen minder streng zijn.

De blazers en slagwerkers van De Playing Apart Togetherband zouden voldoende onderlinge afstand houden en toezichthouders hadden de opdracht om belangstellenden weer naar huis te sturen. Mei-Inoar Tzum heeft naar allerlei oplossingen gezocht om het optreden toch door te kunnen laten gaan.

In overleg met de gemeente is de sympathieke actie om de dorpsgenoten in het woonzorgcentrum op muzikale wijze een hart onder de riem te steken, toch afgeblazen.

Piet Leijstra: ,,We hienen it bekend makke en ek in oprop dien oan muzikanten foardat moandei nije maatregelen bekend makke binne. Under de foarige maatregels hie it noch kinnen, mar no net mear. We wolle ek net it ferkearde foarbyld jaan, mar ús hielendal oan de regels hâlde.’’

Dit idee mag nu dan niet doorgaan, de Tzummers zijn niet voor een gat te vangen als het gaat om steun bieden aan mensen die het door deze crisis moeilijk hebben. De initiatiefnemers willen nu de bewoners van Martenahiem verrassen met tekeningen en knutselwerkjes van kinderen uit het dorp en omgeving. Op Pastorielaan 13 hangt een tas aan de deur waar kinderen hun werkjes kwijt kunnen. Personeel van Martenahiem zorgt ervoor dat ze goed terechtkomen.

,,We hearre fan de aktiviteitenbegeliedster dat de bewenners der hiel bliid mei binne. Guon hawwe de triennen yn de eagen sei se. Sels hie it har al in stikmannich pikefelmomenten oplevere.’’

Intussen wordt ook nagedacht over een dagelijkse raamquiz. Hoe dat er precies uitgaat zien is nog niet helemaal duidelijk, vertelt Leijstra. ,,Mar it is iets dêr’t de bewenners nei útsjen kinne en it mei-inoar hawwe kinne oer de oplossing. En we tinke ek noch nei oer oare foarmen fan muzyk meitsjen. As minsken ideëen hawwe, wy stean der iepen foar.’’