MCL neemt ernstig zieke coronapatiënten op

De afgelopen weken is binnen het MCL hard gewerkt aan de gezamenlijke voorbereidingen in Friesland op een toestroom van mensen die ziek zijn geworden door besmetting door het Coronavirus. Die gedegen voorbereiding zorgde er voor dat het MCL afgelopen weekeinde een goede bijdrage kon leveren aan opvang van ernstig zieke coronapatiënten uit het zuiden van Nederland.

Met name in Brabant is de nood zo hoog en het aantal zieke patiënten op IC’s zo groot dat ze het amper aankunnen. Daarom is ziekenhuizen in het Noorden van het land gevraagd om bij te springen en een aantal patiënten over te nemen. Voor Friesland is de regie daarbij in handen van het MCL.

Ernstig zieken naar MCL

Volgens afspraak zijn de minder zieke patiënten – zowel besmet als verdacht – overgebracht naar de ziekenhuizen in Drachten, Heerenveen en Sneek. De ernstig zieke patiënten, die beademd moeten worden en IC-zorg nodig hebben, zijn naar Leeuwarden gegaan. Daarvan hebben liggen er nu drie in het MCL. Ook zijn hier vier minder zieke COVID-patiënten opgenomen. In een later stadium, wanneer de andere drie Friese ziekenhuizen vol dreigen te raken, zal het MCL ook meer minder zieke patiënten opnemen.

Deze grote operatie, waarbij zondag alleen al 21 ambulances en mobiele IC-units van het noorden naar het zuiden afreisden, is goed verlopen. Defensie helpt bij de logistieke planning en landelijk is er een goede samenwerking.

Voor Friesland ligt de coördinatie voor verdeling van de zorg bij het MCL. Dat gebeurt voor de Intensive Care, de verloskunde en trauma. Daarbij is steeds nauwe afstemming met de betrokken specialisten in het UMCG. Bestuurlijk is het MCL namens de Friese ziekenhuizen vertegenwoordigd in het Kerncrisisteam van het ROAZ Noord-Nederland (Regionaal Overleg Acute Zorg).

Solidariteit

Het MCL zegt blij te zijn dat het als ziekenhuis de collega’s in het zuiden kan helpen nu de nood zo hoog is. De vrees dat er dan mogelijk onvoldoende plaats zou zijn voor zieke mensen uit de noordelijke provincies, is ongegrond. Solidariteit met de medelanders in Brabant die het nu heel zwaar hebben, is belangrijk en niet meer dan logisch. Het betekent ook dat wanneer op termijn het aantal zieken in het Zuiden terugloopt en hier de piek ontstaat, wij ook hulp uit het Zuiden van Nederland krijgen. 

Voorlopig is er ruim voldoende capaciteit in de provincie. Zo heeft het MCL de IC-capaciteit met beademingsplekken verhoogd naar 27 en als het moet kan die capaciteit nog verder worden uitgebreid. Verder is naast afdeling M, met een totale capaciteit van dertig bedden voor COVID-19 patiënten, ook afdeling L geopend met een capaciteit van nog eens 12 bedden.

MCL goed voorbereid

Hoewel het MCL dus nu ook een aantal – zeer zieke – besmette patiënten in huis heeft, was het rustig afgelopen weekeinde. Artsen en verpleegkundigen zijn goed voorbereid en weten zelf wat ze moeten doen.

Wel blijft het van het grootste belang dat mensen zich aan beschermende maatregelen houden. Dit betekent dat mensen die niet per se in het ziekenhuis hoeven te zijn, daar ook niet komen.

Mensen die wel een afspraak hebben, maar hoesten en koortsing zijn, worden gevraagd eerst een afspaak met de huisarts te maken om te kijken wat verstandig is. Is een bezoek aan het ziekenhuis toch noodzakelijk, neem dan eerst contact op met het ziekenhuis zodat hier goede maatregelen kunnen worden getroffen om besmetting van medewerkers te voorkomen.

Zolang het lukt om zoveel mogelijk medewerkers ziektevrij te houden, kan het ziekenhuis deze crisis aan.