Rechter buigt zich over Friese plaatsnamen

De zaak rond Friestalige plaatsnamen in de gemeente Waadhoeke ligt volgende maand voor aan de rechter. Dat laat Jehannes Elzinga uit Franeker weten.

Hij spant zich al langer in voor het Fries in de fusiegemeente. Plaatsen uit de voormalige gemeenten Menameradiel en Littenseradiel mogen de Friese naam gebruiken.

Plaatsen uit de voormalige gemeente Franekeradeel mogen dat niet. Oneerlijk, vindt Elzinga. De zaak dient op 24 maart om 9.30 uur ‘s in de rechtbank in Leeuwarden.