Otsje Hartog-Kuipers viert 100ste verjaardag

TZUM - Otsje Hartog-Kuipers vierde donderdag haar honderdste verjaardag. Burgemeester Marga Waanders kwam haar namens het gemeentebestuur feliciteren in Zorgcentrum Martenahiem waar ze sinds vorig jaar woont.

Otsje Hartog werd op 20 februari 1920 geboren aan De Zwette in Loaiïngea. Toen ze een jaar oud was verhuisde het gezin naar Itens. Hier werd ook haar zusje Beitske geboren. Hun moeder overleed toen Otsje pas 6 was. Vader hertrouwde en zo kregen ze er nog een broertje en een zusje bij.

Na de lagere school ging Otsje werken als ‘boerefaam’, want er moest brood op de plank komen. In 1951 zocht ze werk ver van huis en kreeg ze een baan in de keuken van een kindertehuis in ’s Heerenberg. Daarna volgde een betrekking in ‘rusthuis’ Nij Stapert in Wommels.

Hier leerde ze de Witmarsumer bakkersfeint Rinnert Hartog kennen. Ze trouwden in 1954 en gingen wonen in Hitsum. Vanwege de toen heersende woningnood werd hen een houten noodwoning toegewezen.

Rinnert kreeg werk bij Bakkerij Vonk in Leeuwarden, daarom verhuisde het echtpaar naar de stad. Otsje werkte daar in een aantal huizen als schoonmaakster en ook maakte zij kantines schoon.

Na de pensionering van Rinnert verhuisde het echtpaar Hartog naar Tzum. Hier werd Rinnert beheerder van het kaatsveld en samen werkten ze als vrijwilliger in zorgcentrum Martenahiem in Tzum en verpleeghuis Bloemkamp in Bolsward.

In 2001 ging het echtpaar Hartog na de verbouwing van Martenahiem in een aanleunwoning bij het zorgcentrum wonen. In 2010 overleed Rinnert Hartog. Otsje Hartog bleef er wonen tot vorig jaar.

Ze is nog jong van geest, vertelt haar achternicht Janke Koning in de LC. Otsje Hartog beaamt: ,,Ik fiel my hielendal gjin hûndert.’’