Een waterraket maken in de voorjaarsvakantie?

FRANEKER - In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen tijdens een bezoek aan het Planetarium in De Koornbeurs zelf een waterraket maken. Samen met pake of beppe is dat het wel zo leuk.

In de voorjaarsvakantie, van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 februari, doet het Planetarium weer mee aan de actie Help Pake en Beppe de vakantie door. Op vertoon van een pake of beppe (of andere volwassene), die wel moet betalen, mogen de pake- en beppesizzers gratis naar binnen.

Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en Theater De Koornbeurs zorgen er samen voor dat kinderen hun eigen waterraket kunnen bouwen. Naar de maan zit er niet in met deze waterraket, maar wie weet waar hij wel uitkomt. Kinderen bouwen hem in de Koornbeurs en schieten hem dan thuis af.

In het Planetarium ligt ook nog de speciale speurtocht ‘Zoek de zon(newijzer) op!’ klaar. Want Eisinga bouwde niet alleen een planetarium in zijn woning, maar ook zonnewijzers. De activiteiten zijn ook geschikt voor bso’s als ze zich vooraf even aanmelden.