Kornwerderzand

Bij de bouw van de Afsluitdijk in de jaren ’30 van de vorige eeuw, werden twee sterke verdedigingslinies aangelegd. In mei 1940 bewezen de linie bij Kornwerderzand haar dienst.

Het Nederlandse leger wist hier de Duitse Blitskrieg tot stilstand te brengen. Het was de enige plek in Europa waar dit gebeurde. In het geheel vernieuwde Kazemattenmuseum wordt het verhaal van de rol van Kornwerderzand in de Tweede Wereldoorlog toegelicht. Er zijn onder meer interviews te zien met veteranen die hier in de meidagen van 1940 waren gelegerd.

In totaal bestond de stelling Kornwerderzand uit zeventien zware kazematten. In een aantal van deze kazematten is een tentoonstelling ingericht. Het museum geeft niet alleen veel informatie over Kornwerderzand tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar laat ook zien hoe en waarom de stelling werd aangelegd bij de bouw van de Afsluitdijk en welke rol deze speelde in de Koude Oorlog. En ook aan de Wonsstelling, die van Makkum naar Zurich liep en de Afsluitdijk moest beschermen, wordt aandacht besteed.