Den Oever

De toenmalige minister van Oorlog zag de aanleg van de Afsluitdijk niet zitten. Een snelle verbinding tussen Friesland en Holland betekende immers ook een snelle doorgang voor vijanden.

Daarom kreeg de Afsluitdijk tussen 1932 en 1936 kazematten. Zeventien bij de sluizen in Kornwerderzand en dertien bij Den Oever, aan weerszijde van de dijk. De sluizen waren ook van strategisch belang. Zij moesten de nieuwe Hollandse Waterlinie van voldoende water voorzien.

In tegenstelling tot Kornwerderzand is bij de kazematten bij Den Oever nauwelijks gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vlak voor hun vertrek in 1945, vernielden de Duitse militairen die in Den Oever waren gelegerd het sluizencomplex. Dit bod daarna een desolate aanblik. De stelling zelf bleef bewaard en speelde nog een rol in de Koude Oorlog. Bij het op Deltahoogte brengen van de Afsluitdijk, worden de komende jaren ook deze kazematten weer toegankelijk gemaakt.