Onrust over 'strekken' buslijnen

De politiek in de gemeente Waadhoeke komt in het geweer tegen het voornemen van de provincie om in de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer lijnen te strekken.

Dit betekent dat buslijnen niet meer door de dorpen rijden maar er omheen. Gemeentebelangen organiseert in Ingelum een openbare avond die toegespitst is op lijn 71 door de dorpen Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum.

De FNP pleit tevens voor een verbinding tussen het Bildt en Franeker.