Waadhoeke zet netwerk ouderenzorg op

Huisartsen in Waadhoeke richten met behulp van landelijke subsidie een gemeentebreed netwerk integrale ouderenzorg op.

Zorgaanbieders, maar ook vertegenwoordigers van cliëntenraden en ouderenbonden komen hiertoe donderdagmiddag in MFA Minnertsga bijeen.

,,We willen bijvoorbeeld in kaart brengen waar in de gemeente nog plek is voor dagbesteding of respijtzorg, zonder dat die informatie verouderd. Dit soort overleggen zijn er wel meer rond huisartsenpraktijken, maar niet zo grootschalig, niet gemeentebreed”, zegt praktijkmanager Leoni Bouma. ,,We willen elkaar kennen en weten te vinden.”