Theater van verheldering te gast in Alzheimer café

FRANEKER - Ina Holtrop en Wycher van den Bremen zijn acteurs die samen de Gedragsgenerator vormen. Zij spelen tijdens het eerstvolgende Alzheimer Café korte scènes uit het leven van iemand met dementie en gaan daarover in gesprek met het publiek.

Je kunt lang spreken over gedrag, maar als je ziet hoe het in elkaar steekt, wordt het meteen een stuk duidelijker. Het doel van het optreden van het Theater van verheldering in dit Alzheimer Café is om meer zicht te krijgen op het gedrag van iemand met dementie en de mantelzorger en handvatten aan te reiken om daar anders op in te kunnen spelen.

Dat gaat niet alleen om wat je zegt, maar ook bijvoorbeeld over hoe je er bij staat of hoe je iemand aankijkt als je contact wil maken met iemand met dementie. De Gedragsgenerator staat garant voor een interactieve avond met diepgang, maar ook met humor.

Het Alzheimer Café is dinsdag 25 februari vanaf 19.30 uur in Saxenoord in Franeker.

Het Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Patyna, Stichting Palet, Noorderbreedte, Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land, Ouderenwerk Waadhoeke.