Het Cantoor bezingt 75 jaar bevrijding

De Friese dichteres en verzetsstrijdster Tiny Mulder (1921 - 2010) verwoordt in haar gedicht Juffer Goedekoop de verschrikkingen van de Jodenvervolging in beeld en gedachte. Het gedicht inspireerde dirigent en componist Tjalling Wijnstra om in Soms wurd ik wekker nachts dit onderhuids schrijnende verdriet over onrecht en onmacht tot klinken te brengen. Muziek heeft de kracht om woord en betekenis nog intenser te laten ervaren. Het 24-koppige koor Het Cantoor, dat onder leiding staat van Wijnstra, bezingt, viert en herdenkt 75 jaar bevrijding met het programma Dear World, waar Wijnstra’s stuk deel van uitmaakt. Het merendeel van het koor heeft een (semi)professionele muzikale achtergrond. Grote contrasten, onverwachte wendingen; het publiek zal zich niet gauw vervelen. Emoties als woede, verdriet en compassie vinden niet in de laatste plaats een stem in de opvallende klanken van de marimba, die bespeeld wordt door de jonge en talentvolle Arjan Jongsma. Dit bijzondere en intense programma kent een keur aan schrille, muzikale tegenstellingen waarin de vele gezichten van oorlog getoond worden. Kijk voor meer informatie op www.vanplan.nl.

Dronryp - D’Alde Wite (Sint Salviuskerk): muziek, zo 15.30 uur, 10 euro

Foto Marijke Rodenburg