Academie van Franeker officieel geopend

FRANEKER - Burgemeester Marga Waanders heeft woensdagavond de officiële heropening verricht van de Academie van Franeker in de monumentale Botniastins. Zaterdag is er open dag.

Daarbij gaf prof. dr. Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit in Groningen een presentatie waarin hij de waarde van de Franeker Academie benadrukte als onderdeel van de universiteit van het Noorden waartoe ook Campus Fryslân behoort.

De Franeker universiteit heeft volgens De Vries een uitermate boeiende ontstaansgeschiedenis. Na een voortreffelijke eerste eeuw volgde een tweede eeuw waarin het wat minder liep. Hoogleraren van de universiteiten in Leiden, Franeker en Groningen hadden onderling veel contact.

De Botniastins is na de verbouwing, waarin er een collegezaal, bibliotheek en diverse zalen en vergaderruimtes zijn gecreëerd, volop mogelijkheden voor lezingen en bijeenkomsten.

De Vries voorziet daarmee een kansrijke toekomst voor de academie om kennis over te dragen, maar ook voor onderzoek door studenten en professoren. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met onder andere het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen in de regio.

Open dag

Zaterdag 8 februari is de Botniastins tussen 11.00 en 16.00 uur vrij toegankelijk. Bezoekers kunnen een mini-college volgen, Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg vertelt over zijn tijd als Stadhouder van Friesland en de Pedel van de Academie wijst iedereen de weg in het gerenoveerde gebouw.