‘Scoor een boek’ moet kinderen meer laten lezen

DRONRYP - Foppe de Haan geeft woensdag 5 februari in Heerenveen het startschot voor de officiële aftrap van Scoor een Boek. Vijftig scholen, onder meer in Dronryp, Franeker, Bitgummole, Ried, Harlingen, Menaam en Berltsum proberen in negen weken tijd zoveel mogelijk boeken te lezen.

Met Scoor een Boek willen de Friese bibliotheken leesplezier bij kinderen aanwakkeren. ,,Dit doen we door lezen te verbinden aan sport. Maar liefst 25 procent van de kinderen verlaat de basisschool met een taalachterstand van 2,5 jaar. Wanneer kinderen 15 minuten per dag lezen groeit hun woordenschat al met ongeveer 1000 woorden per jaar. Lezen is dus ontzettend belangrijk’’, aldus Jillian Kloosterman namens de Friese Bibliotheken.

De Friese bibliotheken werken samen met sc Heerenveen keeper Filip Bednarek die kinderen in een videoboodschap aanmoedigt zoveel mogelijk boeken te ‘scoren’. Leesconsulenten laten deze video tijdens de aftrap klassikaal zien. Naast de aftrap, is er ook op iedere school een rustmoment en fluitsignaal. Bij het fluitsignaal wordt bekend hoeveel boeken er zijn gescoord en wordt door actieve spellen op het sportveld bepaald welke klas wint.

In Noordwest-Friesland gaan OBS De Romte (Dronryp), CBS De Toermalijn (Franeker), CBS Mooitaki (Bitgummole), OBS De Oanset (Ried), OBS Martenaskoalle (Bitgummole), OBS ’t Wad (Harlingen), CBS Eben Haezer (Menaam) en CBS De Fugelsang (Berltsum) de strijd aan. In totaal gaat het om 1616 leerlingen in groep 5 en 6.