Genoeg vrijwilligers in Dronryp voor Elfstedenfietsers

Dertien nieuwe vrijwilligers hebben zich gemeld om in Dronryp paraat te staan als de deelnemers aan de Fietselfstedentocht passeren. Dat betekent dat het dorp, na een jaar afwezigheid, weer in de route opgenomen wordt.

Vorig jaar werd Dronryp overgeslagen vanwege werkzaamheden aan de brug. Dit jaar wilde de organisatie alleen terugkeren als er genoeg vrijwilligers voorhanden waren, terwijl de organisatie die voorheen zelf regelde. Dorpsbelangvoorzitter Peter Tanghe is blij dat het gelukt is.