Museum Martena heeft in 2019 opnieuw meer dan 10.000 bezoekers

FRANEKER - Museum Martena heeft in 2019 weer de grens van 10.000 overschreden. Met 10.113 bezoekers kwam bezoekcijfer zelfs iets hoger uit dan in 2018 toen de teller bleef stilstaan op 10.027.

Het bezoekersaantal in 2019 is voor een belangrijk deel te danken aan de tentoonstelling 100 Jier Abe Gerlsma waar in totaal 5500 bezoekers op af kwamen, zo laat directeur Manon Borst weten. Het educatief programma bij de tentoonstelling trok 943 basisschoolleerlingen uit de gemeente Waadhoeke. Opvallend daarbij was de deelname aan het educatief programma door scholen uit de voormalige gemeenten ‘t Bildt en Menameradiel.

Verder was 2019 een gedenkwaardig jaar door de bijdrage van €200.000 die het museum kreeg van de BankGiro Loterij voor de herinrichting van het museum. ,,Wij hopen in 2020 de begroting rond te krijgen zodat we in de loop van het jaar daadwerkelijk kunnen beginnen met dit mooie project, dat een verbeteringsslag voor het museum betekent.

Niet alleen worden dan alle vaste tentoonstellingen vernieuwd, ook wordt het unieke interieur van de voormalige ontvangstzaal gerestaureerd en gereconstrueerd. Hiermee wordt de Rembrandt van de beschilderde kamers, aldus de expert historische interieurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in oude luister hersteld.’’