Bouwmeester van de Witte Swaen vertelt over scheepsbouw in Gouden Eeuw

MINNERTSGA - In Harlingen wordt het expeditieschip van Willem Barentsz nagebouwd. Gerald de Weerdt, scheepsbouwhistoricus en bouwmeester, geeft vrijdagavond 24 januari op uitnodiging van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel een lezing over het schip en de scheepsbouw in de Gouden Eeuw.

In Harlingen wordt het expeditieschip van Willem Barentszn als onderzoeksproject om de beroemde Nederlandse scheepsbouwmethode van de 17de eeuw in de praktijk te ervaren. Door recent onderzoek is deze eeuwenlang vergeten methode weer boven water gekomen.

De afgelopen decennia gaf de bodem van de IJsselmeerpolders en de Waddenzee prachtige voorbeelden prijs van schepen uit de 16de eeuw. De gegevens daarvan zijn vergeleken met schilderijen en prenten. Russische archeologen vonden bovendien een flink stuk van de bodem van Barentsz’ schip bij Nova Zembla. Met deze ervaring weten we nu weer precies hoe dit in zijn werk ging en waarom deze methode aanzienlijk efficiënter was dan in de met Nederland concurrerende landen in Europa.

Om deze theoretische kennis te toetsen, is het Barentsz-project opgezet om een schip uit die periode volgens die efficiënte techniek te herbouwen. Het huidige ontwerp, de Witte Swaen genoemd, zal het oorspronkelijke schip zeer dicht benaderen. Evenals in Hollandse havensteden is deze speciale bouwmethode ook op de werven in de Friese havens zoals, onder andere Dokkum en Harlingen, in gebruik geweest en was ook daar een van de belangrijkste activiteiten die deze steden tot grote economische bloei brachten.

Dit en nog veel meer wetenswaardigheden over het project worden uit de doeken gedaan door Gerald de Weerdt, scheepsbouw historicus en bouwmeester van de Witte Swaen.

De lezing ‘Expeditie schip de Witte Swaen en het geheim van de Nederlandse scheepsbouw in de Gouden Eeuw’ is vrijdag 24 januari in De Doarpsfinne in Minnertsga en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.