Combinatie Bloemsma heeft mooiste collectie op tentoonstelling Vliegende Post

MINNERTSGA - De liefhebbers van PV De Vliegende Post hadden zaterdag voor de jaarlijkse duivententoonstelling 87 duiven ingeschreven. Dit zijn voor het grootste deel de duiven die in de zomermaanden worden uitgebracht in de programmavluchten.

Maar zaterdag stonden de vogels uitgerust te pronken in de kooien in het clubgebouw aan de Rispinge in Minnertsga. Ze werden beoordeeld door keurmeester Wim van Dijk uit Oldeberkoop.

Voor de liefhebbers was het keuren interessant om te volgen. Af en toe gaf de keurmeester tekst en uitleg bij zijn bevindingen. Die informatie kunnen de leden van de Vliegende Post weer gebruiken bij het kweken en selecteren.

Zaterdagmiddag was de tentoonstelling open voor het publiek. Langzamerhand liep de zaal gestaag vol en kon de tentoonstellingscommissie beginnen met de verkoop van lootjes voor het draaiend rad. Later op de middag was er nog een eindveiling van de bonnen die al eerder op de site bonnenverkoop.nl waren ingezet. Bestuurslid Frans de Jong verzorgde de prijsuitreiking, de winnaars kregen als vanouds vleesprijzen.

Prijswinnaars:

Klasse 1 Oude Doffers: 1e Comb. De Jong/Winsemius; 2e Comb. Bloemsma; 3e Comb. Wassenaar/IJnsen; 4e Comb. De Jong/Winsemius.

Klasse 2 Oude Duivinnen: 1e L. Nagel; 2e Comb. Wassenaar/IJnsen; 3e Comb. De Jong/Winsemius; 4e Comb. De Jong/Winsemius.

Klasse 3 Jonge Doffers: 1e Joan Veenstra; 2e Comb. Wassenaar/IJnsen; 3e Comb. Ijnsen/Wassenaar; 4e Comb. Bloemsma; 5e Comb. Wassenaar/IJnsen.

Klasse 4 Jonge Doffers: 1e C. Tolsma; 2e Comb. Wassenaar/IJnsen; 3e Comb. IJnsen/Wassenaar; 4 R.R. Post.

Klasse 5 Late Jongen: 1e Comb. De Jong/Winsemius.

Mooiste Collectie (viertal): Comb. Bloemsma.