Haaye Hoekstra naar Gemeentebelangen

FRANEKER - Haaye Hoekstra verliet in december na zes jaar de FNP-fractie vanwege verschil van inzicht. Hoekstra gebruikte te afgelopen weken om zijn beslissing te maken: stoppen, doorgaan als eenmansfractie of zich aansluiten bij een andere partij. Hoekstra heeft de keuze gemaakt zich aan te sluiten bij Gemeentebelangen.

De heer Hoekstra wil zich de komende twee jaar volledig blijven inzetten voor de inwoners van Waadhoeke, en geeft daarbij de voorkeur aan het aansluiten bij Gemeentebelangen in plaats van als eenmansfractie te opereren. In december zijn er verschillende gesprekken gevoerd met fractie en bestuur van Gemeentebelangen, en beide partijen zijn enthousiast over de komst van Hoekstra naar Gemeentebelangen.

Het partijprogramma komt goed overeen met de opvattingen van Hoekstra en de speerpunten worden door hem onderschreven. Hij wil zich de komende tijd samen met de fractie Inzetten voor dorpen en wijken en in het bijzonder de huizenbouw in de dorpen, het beheer van het openbaar groen en de stap naar duurzaamheid in Waadhoeke. Bovendien is Gemeentebelangen aangesloten bij de OSF, hetgeen voor Hoekstra een pré is.

De fractie van Gemeentebelangen heeft nu 7 raadszetels van de 29 en is daarmee de tweede partij van de gemeente Waadhoeke.