Onderzoeken naar financiële situatie Empatec

FRANEKER – De Raad van Commissarissen en de zes gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling gaan onderzoek doen naar de financiële situatie van Empatec. Dat deelde wethouder Tol donderdagavond mee tijdens de raadsvergadering. Rond de situatie van Empatec is de laatste weken veel onduidelijkheid ontstaan doordat cruciale woorden weg waren gevallen in een memo en de raad laat op de hoogte was.

De onduidelijkheid is ontstaan door een fout in een memo door de wethouders naar hun gemeenten. In die memo was te lezen dat Empatec dit jaar een verlies lijdt van 1,2 miljoen euro. In de memo waren de woorden ‘slechter dan begroot’ vergeten volgens wethouder Tol. Een opmerkelijke fout, Empatec zou nog wel degelijk winst maken, maar een stuk minder dan was begroot. Opmerkelijk ook dat volgens Boukje Tol een kop in de Leeuwarder Courant boven een interview met de directeur verwarring had gezaaid. ‘1,2 miljoen euro verlies bij Empatec’ kopte de krant op zeven december. Nu blijkt dat die kop juist precies aangaf wat er in de memo stond. Empatec zou nog wel op een winst uit kunnen komen van 800.000 euro.

Het CDA en de VVD waren verbolgen over de late informatie van de Raad. Zij vroegen zich af waarom ze het nieuws uit de media hebben moeten vernemen terwijl de wethouder al op 15 oktober telefonisch was ingelicht en op 22 oktober al een brief had ontvangen van directeur De Wit van Empatec. Wethouder Tol werd gewezen op haar actieve informatieplicht. VVD en CDA willen graag opheldering hoe het nu precies zit. Behalve de 1,2 miljoen minder winst heeft Empatec ook een tekort van 940.000 euro op de gemeenschappelijke regeling. Dat kan worden opgevangen door de reserves aan te spreken. Tol noemde de onduidelijkheid die de afgelopen weken was ontstaan ‘een leermoment’.

Meer ruimte voor windenergie

Waadhoeke wil een minder streng beleid ten aanzien van windenergie. Een motie van CDA, ChristenUnie, SAM en VVD werd met dertien stemmen voor en tien stemmen tegen aangenomen. Waadhoeke wil in tegenstelling tot het provinciale beleid hogere windmolens wel toestaan en wil een soepelere regeling voor dorpsmolens. FNP, Gemeentebelangen en fractie Hoekstra stemden tegen de motie, zij vrezen voor aantasting van het landschap

 

Wisseling raadsleden

De plek van Govert Geldof als raadslid van SAM wordt opgevuld door Tjeerd Cuperus uit Boksum. Cuperus keert daarmee terug in de raad, voorheen was hij raadslid voor GroenLinks in de gemeente Menameradiel. Bij het CDA zou Arriën Hartman uit Sexbierum tijdelijk Dorine Vlaar-Vroonland vervangen. Mevrouw Vlaar heeft echter aangegeven niet terug te keren in de raad. De heer Hartman is nu definitief toegelaten tot de raad. Haaye Hoekstra, die vorige week uit de FNP stapte, gaat voorlopig verder als 'fractie Hoekstra', hij beraadt zich nog over de toekomst.