Nieuw voertuig voor Wensambulance Noord-Nederland

De stichting Wensambulance Noord Nederland heeft dinsdag in de garage van UMCG Ambulancezorg in Tynaarlo een nieuw voertuig in gebruik genomen. Een hoogtepunt in het jaar dat de stichting haar tienjarig bestaan viert. Aise van Beets uit Dronryp is een van de vrijwilligers van het eerste uur. Hij mocht samen met enkele collega’s het voertuig onthullen.

TYNAARLO - ,,Lang net elkenien wit dat de Wensambulance der is en wat we dogge en dat is tige spitich’’, zegt Aise van Beets. ,,Naamsbekendheid is tige wichtich foar ús, want wy wolle as frijwilligers graach winsken útkomme litte. De mooglikheden binne der.’’

De stichting Wensambulance Noord Nederland draait volledig op de ongeveer 150 vrijwilligers die dit werk kunnen doen dankzij sponsoring en giften. De wensambulance wordt vaak bestuurd door gepensioneerde ambulancechauffeurs en de verpleegkundigen zijn afkomstig van de ambulancedienst, werken in het ziekenhuis, de thuiszorg of bijvoorbeeld in een verpleeghuis. Zij zijn net als hun zieke gasten afkomstig uit de drie noordelijk provincies.

Hospice

Elk jaar worden bijna honderd wensen vervuld. En dat kan van alles zijn en overal heen. ,,Wy hawwe geregeldwei winsken fan minsken út het Molenaar Klein Hospice yn Harns, mar ek wol út Frjentsjer of ien fan de doarpen. Njonken dyjinge dy’t in winsk hat, kin der ek noch altyd in famyljelid, freon of kennis mei. Dêr is wol plak foar.’’

In dit jubileumjaar kreeg de stichting via MAN en UMCG Ambulancezorg de mogelijkheid om een geheel nieuw voertuig in de nieuwe huisstijl aan te schaffen. Het interieur is naar de wensen van de vrijwilligers ingericht en beschikt bijvoorbeeld over een elektrische brancard.

Zowel de buitenkant als de inrichting doet minder aan een reguliere ambulance denken. Van Beets: ,,De minsken hawwe yn it algemien al sa faak yn in ambulance lein, dan is dit minder konfrontearjend.’’

Voordat de auto definitief aan de eerste wensvervulling gaat beginnen worden de puntjes op de i gezet en komen er nog enkele momenten om de vrijwilligers bij te praten over de ins en outs van de nieuwe aanwinst.

Meer informatie: www.wensambulancenn.nl.