’t Havenmantsje in top 3 van Beste Leerbedrijven Horeca

Restaurant ‘t Havenmantsje in Harlingen is een van de drie finalisten in de wedstrijd van beste leerbedrijven in de horeca. Het restaurant van Marco Poldervaart neemt het daarin op tegen Le Brasseur in Maarssen en Pulitzer in Amsterdam.

De top 10 van beste leerbedrijven is in de afgelopen weken bezocht door een vakjury. Als opdracht dienden de leerbedrijven de juryleden te ontvangen als een leerling op de eerste werkdag. Om een compleet beeld te krijgen van het leerbedrijf en de leermeesters, werd tijdens het bezoek ook met hen gesproken en is daarnaast het opleidingsplan en de visie op opleiden onder de loep genomen.

De resultaten van de bedrijfsbezoeken zijn door de jury gepresenteerd aan de wedstrijdcommissie die bestond uit vertegenwoordigers van KHN, FNV Horecabond, de MBO Raad, SBB, SVH en oud-winnaars Het Hooihuis en Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden.

Heldere aanpak

‘t Havenmantsje, Le Brasseur en Pulitzer Hotel Amsterdam wisten zich als beste leerbedrijven te onderscheiden. De bedrijven vielen tijdens de jurybezoeken op door de gestructureerde en heldere opleidingsvisie, met een individuele aanpak voor elke leerling.

Ook werd de opdracht door deze bedrijven het beste uitgevoerd. Juryvoorzitter Ricardo Eshuis: ,,Het bezoek aan de top 10 heeft geleerd dat steeds meer bedrijven zich bewust zijn van hun DNA en het belang dat zij leerlingen werven en selecteren die daarbij passen. Wanneer er een competitieve cultuur heerst vanuit de ambitie het beste product neer te zetten, dan moeten leerlingen daar in mee kunnen. Het is goed te zien dat bij deze leerbedrijven leerlingen dan geen handjes zijn maar daadwerkelijk iets toevoegen aan het team en zo veel kunnen leren.”

Finale

De leerbedrijven uit de top 3 krijgen een bezoek van de voltallige wedstrijdcommissie. Voor dit bezoek krijgen zij een nieuwe opdracht die zij uitvoeren voor de commissieleden. De de finale is op de Horecava in Amsterdam waar de uitslag bekend wordt gemaakt.

De winnaar mag behalve de titel Beste Leerbedrijf Horeca ook de award en een muurschildje in ontvangst nemen. Bovendien mag een dag worden meegelopen met een Stichting Vakbekwaamheid Horeca Meester naar keuze en voor twee jaar plaatsnemen in de wedstrijdcommissie. Het bedrijf mag ook zitting nemen in de branchevaststellingscommissie waarin de kwaliteitsstandaarden in de horecabranche worden bepaald.

Beste Leermeester Horeca

De titel die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, is aan de Beste Leermeester Horeca. Net als met voetbal wil je soms niet alleen de beste club belonen met de titel maar ook de beste voetballer onderscheiden. De drie leermeesters die de finale bereikten, werken niet bij de drie bedrijven die strijden om de titel ‘beste leerbedrijf’.

De wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH).