Provincie verliest 800.000 euro bij faillissement Hartman

Provinsje Fryslân verwacht geen euro terug te krijgen van een lening die zij verstrekte aan de inmiddels failliete glastuinbouwer Hartman uit Sexbierum.

Hartman gebruikte 800.000 euro van een lening van in totaal 4,8 miljoen euro die het in 2013 kreeg voor een project met geothermie. Hartman Energie BV, een onderdeel van Hartman Beheer BV, wilde de kassen bij Sexbierum verwarmen met aardwarmte. Het project kwam echter nooit van de grond. In 2015 kreeg de provincie daarom het ongebruikte deel van de lening teruggestort. Het ging om 4 miljoen euro en 100.000 euro aan achterstallige rente. Hartman gebruikte dus 800.000 euro en was daarover 7 procent rente verschuldigd. De renteachterstand is opgelopen tot 42.000 euro.

Vorige maand ging Hartman failliet. Enig aandeelhouder The Fruit Farm Group nam in 2017 Hartman over, maar kon niet voorkomen dat vorige maand het faillissement aangevraagd moest worden.

In een brief aan provinciale staten laat het provinciebestuur weten dat het een vordering van 800.000 euro heeft ingediend bij de curator. ,,De verwachting is, mede omdat er geen zekerheden zijn gesteld bij deze lening, dat de provincie geen verdere gelden meer zal ontvangen uit de failliete boedel.’’

De CDA-Statenfractie heeft vragen gesteld. Statenlid Aebe Aalberts wil weten welke lessen de provincie kan trekken uit het verstrekken van leningen aan bedrijven.