Zakkende algemene reserve Waadhoeke opgelost

Ondanks enkele niet begrote bedragen slaagt de gemeente Waadhoeke erin de algemene reserve op het minimum van 15 miljoen te houden.

Dit deelt wethouder Caroline de Pee mee aan de raad. De reserve dreigde onder deze grens te zakken door bijdragen aan het sportcomplex in Oudebildtzijl en het MFA in Sexbierum.

Maar er komen ook meevallers, aldus De Pee. Er wordt gerekend op cofinanciering bij het buitendijks fietspad (120.000 euro) en het gemeentefonds levert een voordeel van 100.000 euro op.