Met Raad & Daad:

Met Raad en Daad is de rubriek die op lichtvoetige wijze informeert, duidt en achtergronden geeft maar ook bedoeld is om informatie te verstrekken over wat er in gemeente Waadhoeke speelt. Nu met als invalshoek: ‘Uit het hart geschreven’ waarin raadsleden vertellen over wat hen bezighoudt, bezig heeft gehouden, raakt of geraakt heeft. Dat kan van alles zijn, maar het is vooral uit het hart geschreven!

Deze week is Wim Hokken (SAM) aan het woord:

,,Er werd mij gevraagd een stukje aan te leveren voor de rubriek “Raad & Daad” over iets wat recht uit het hart kwam. Maar wat bedoelt degene die mij vroeg een stukje aan te leveren voor deze rubriek? Moet ik ‘mijn denken stoppen’ en voortaan ‘recht uit het hart’ mijn woorden als kogels op de lezer afvuren?

Daar hou ik helemaal niet van, van veel emotie en weinig verstand, dat geeft alleen maar ongeluk. Zelfs al ben je boos, dan nog moet je nadenken. Je kunt dus zeggen dat ik normaal gesproken een vrij rationeel persoon ben. Eerst verstand, dan gevoel.

“Liefde”, zie onder haar de haat, dicht Lucebert, en daarop een ‘kaaklende daad’. Te veel emotie loopt dood in een nietszeggende daad. “Hoon”, roept Lucebert verder, hoon voor de veel te mooie woorden. Liefde ligt dus dicht bij haat, en van “mooipraterij” moest hij niets hebben.

Ik ga meteen rationaliseren. Dat zijn we gewend. Denk erover na en tel tot drie. Dat wordt ons mensen meegeven. En toch, ik moet toegeven: ik word gestuurd door mijn emotie. Door mijn gevoel van vreugde. En soms door mijn boosheid.

Boosheid als ik om me heen zie hoe de toestand van de wereld er niet beter op wordt, er komt elke dag wel een jobstijding voorbij: over de ijskappen die smelten, de stijging van de zeespiegel, het wegzinken van het land, het grote uitsterven van plant- en diersoorten. Oorlogen, mensen kunnen het niet laten.

Maar gelukkig is er ook de hoop. Het geloof dat het beter kan worden. Dat we hersens hebben, leren van onze fouten en dat we kunnen keren op onze schreden.

Waadhoeke heeft een begin gemaakt met een ander groenbeheer, begint na te denken over duurzaamheid. Het gaat langzaam, maar we zetten zeker stappen. Als mens en als gemeente.

En dat geeft energie, dat maakt je blij. We zijn geen slachtoffer, maar we hebben een stuur in handen. Een stuur dat we als raadslid zorgvuldig hanteren. Daar heb je je hoofd bij nodig. Een hoofd met een hart voor wat alles wat leeft!’’

Berber Bonnema. Adviseur raadscommunicatie Waadhoeke