Zaaigoed lenen en weer delen in Franeker zadenbieb

In de openbare bibliotheek wordt donderdag 21 november de Zadenbibliotheek Fryslân geopend. Voor liefhebbers stelt Idylle Waadhoeke, de vlindertuin in Franeker-Zuid, een zakje zaad beschikbaar.

De inhoud van zo’n zakje is voldoende om in de eigen tuin of berm een stuk van 2 tot 4 vierkante meter in te zaaien met een speciaal meerjarig bloemrijk grasland-zadenmengsel van De Cruydt-Hoeck. Inzaaien kan nu nog in deze herfst, voor de koude winter invalt of in april 2020. Het bevat een mengsel van 37 inheemse nectar- en waardplanten, die geschikt zijn voor vlinders en wilde bijen in onze kleistreek.

 

Lenen

De zadenbibliotheek is een plek waar men gratis een wisselend assortiment zaden van groenten, kruiden en bloemen kan ‘lenen’ en ruilen. Wie zaden leent, zaait ze in de tuin. Het is daarna de bedoeling om het zaad op te vangen van de planten die zijn opgekomen en dit laten drogen. Daarna kan het weer worden gedeeld in de zadenbieb. Een zaak van vertrouwen.

Meer hierover: www.zadenbieb-frl.nl en www.facebook.com/IdylleFraneker.