Ouwesyl kan los met renovatie sportpark

FRANEKER – Een paar jaar geleden bedacht Oudebildtzijl een zeer ambitieus plan voor het sportpark. Het dorp haalde door het verloten van een huis zelf al een aanzienlijk bedrag binnen en hoopte op een aanvullend bedrag vanuit de gemeente. Na aanpassing van het plan kan Ouwesyl rekenen op 350.000 euro subsidie.

In 2017 presenteerde Dorpsbelang Oudebildtzijl een ambitieuze visie, het plan omvatte het omwisselen van het trainingsveld met het kaatsveld/de ijsbaan, het trainingsveld voorzien van kunstgras, aanleg van wandel- en hardlooppaden, fitness- en speeltoestellen en een voorziening van kooi-tennis en de bouw van een nieuw clubgebouw/kantine. De kosten voor het gehele plan werden toen geraamd op ruim een miljoen euro. Zelf had het dorp al een bedrag van 350.000 euro opgehaald.

Het complete plan bleek te hoog gegrepen en werd aangepast. Het belangrijkste verschil is dat het omwisselen van het trainingsveld met het kaatsveld/de ijsbaan achterwege blijft. De raad stemde in met dit voorstel en zegde 350.000 euro subsidie toe

 

Lange wachttijden hulpmiddelen

Inwoners van Waadhoeke moeten steeds langer wachten op hulpmiddelen zoals een rolstoel of een scootmobiel. De klachten nemen drastisch toe. Anita Mast stelde namens Gemeentebelangen vragen hierover aan wethouder Tol. Wethouder Boukje Tol gaf aan dat het een lastig probleem is, de problemen liggen volgens haar bij de leverancier, het Hulmiddelencentrum (HMC) wat een monopoliepositie heeft. Wachttijden voor een aangepaste rolstoel lopen op tot wel drie maanden, gebruikers van een scootmobiel moeten soms twee maanden wachten op accu’s. Tol gaf aan in gesprek te zijn met het HMC over deze onacceptabele levertijden: ,,We hebben meerdere gesprekken gevoerd, tot op directieniveau, maar we hebben nog niet voldoende oplossingen. We blijven ons hiervoor inzetten.''

 

Waadhoeke wil afschaffing verhuurdersheffing

Een motie voor afschaffing van de verhuurdersheffing kon rekenen op een grote meerderheid. Alleen de drie fractieleden van de VVD stemden tegen. De woningcorporaties moeten over de WOZ-waarde van sociale huurwoningen een verhuurdersheffing aan het rijk betalen. Volgens de FNP die de motie indiende, bedraagt de afdracht voor Wonen Noord West Friesland de komende tien jaar zo’n tweeëntwintig miljoen euro. Door de verhuurdersheffing kunnen woningcorporaties minder investeren in nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen aldus de motie. De VVD stemde tegen: ,,Hjir gean wy net oer, hjir gean se yn Den Haag oer. Dêr binne se der ek al mei dwaande en hawwe se in better foarstel as dizze moasje’’ aldus Hendrik Terpstra. De FNP wil de motie naar alle andere gemeenteraden in Nederland en naar de Minister van Milieu en wonen en naar de Eerste en Tweede kamer sturen.