Plan voor 135 nieuwbouwwoningen op Terschelling

Terschelling staat aan de vooravond van een omvangrijk woningbouwprogramma. Het projectplan 135+ moet de komende jaren minimaal 135 nieuwbouwwoningen opleveren. De vraag naar starterswoningen is groot, maar het aanbod is vrijwel nihil.

Verhuurcorporatie WoonFriesland wil inhaken op de vraag onder met name jongeren en zal de komende jaren vijftig woningen bouwen. Voor 600 tot 800 euro krijgen die straks een compacte woning van 50 vierkante meter met drie slaapkamers.

Een van de beoogde locaties is het zogeheten Klu-terrein op West, waar vroeger de kazerne van de luchtmacht stond. Het terrein wacht al jaren op een nieuwe bestemming. Een ander deel van het quotum moet op het oostelijk deel van het eiland worden gebouwd. Het college heeft het oog laten vallen op dorpshuis De Stoek en aanpalende sporthal. Die kunnen elders worden herbouwd, is de redenering.

Op die invullocatie, in het centrum van het dorp, kan dan een cluster woningen verrijzen. De oppositiepartijen Plaatselijk Belang en Samen Terschelling zien dat echter helemaal niet zitten, wetend dat de bevolking mordicus tegen is.

‘Eerst ín dorp’

,,We moeten de opties ín het dorp eerst terdege onderzocht hebben, alvorens we van de provincie toestemming krijgen om elders uit te breiden”, verdedigde wethouder Sietze Haringa dinsdagavond tijdens de raadscommissie deze werkwijze. In dat geval zou de bosrand ten oosten van basisschool ’t Jok een optie zijn. Grondeigenaar Staatsbosbeheer wil daar wel aan meewerken. Op boerenerven mag een tweede woning naar voorbeeld van de provinciale formule de Nije Pleats worden gebouwd.

Wie op Terschelling nog een duur huis wil laten bouwen voor permanente bewoning, kan nog terecht aan de Dellewal, waar op gemeentegrond dertien luxe appartementen staan gepland. Maar de bouw van grote huizen op ruimteverslindende kavels zit vanaf nu op slot, tenzij het geldende bestemmingsplan nog mogelijkheden biedt of gemeenteraad en provincie voor een incidenteel geval akkoord gaan met een planwijziging. Het door de provincie goedgekeurde Woonplan laat daar verder geen mogelijkheden voor.

Hoewel er nog geen schep de grond in is gegaan, heeft het gemeentelijk bouwteam volgens Haringa het afgelopen jaar al een stevig fundament onder het plan 135+ gelegd door met tal van geïnteresseerden te spreken en enkele versnelde procedures mogelijk te maken. De gemeenteraad stemde eerder al in met aanpassing van de welstandsnota. En als straks een omgevingsvergunning wordt afgegeven, hoeft de raad daar niet nog een verklaring van geen bedenkingen voor af te geven.

Hobbels

Toch zijn er nog de nodig hobbels te nemen. Particuliere initiatieven door eilanders met eigen kavels dreigen nu vast te lopen op de maximaal vastgestelde koopprijs van 258.000 euro voor doorstroomwoningen, inclusief grond en het verkoopbeding van 10 jaar. Daarmee moet het voor de doelgroep beschikbaar blijven. ,,Voor die prijs kunnen we niet bouwen, als het ook nog eens duurzaam moet zijn”, horen de plannenmakers de aannemers nu al zeggen. De wethouder beloofde uit te zoeken of 270.000 euro exclusief grond wel een werkbare voorwaarde is. Voor jonge starters wordt gedacht aan koophuizen van 155.000 euro.