Collecte Brandwonden Stichting levert €4100 op

FRANEKER - In de week van 6 tot en met 12 oktober collecteerden vrijwilligers voor de Brandwonden Stichting. Zij haalden het bedrag van € 4101,14 op.

Er werd onder mee gecollecteerd in Franeker en in de dorpen Tzum, Hitzum en en Wjelsryp.

Met deze opbrengst kan de Brandwonden Stichting haar werk voortzetten, met haar drie pijlers: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling brandwonden door onder andere onderzoek en de psychosociale nazorg en begeleiding van volwassenen en kinderen met brandwonden.