Waadhoeke weert coffeeshops

Waadhoeke hanteert een nulbeleid als het gaat om de vestiging van coffeeshops.

Hiermee volgt de per 2018 gefuseerde gemeente het beleid van de voorgangers. In het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en Littenseradiel werd ook een nulbeleid gehanteerd.

Dit kan volgens burgemeester Marga Waanders gehandhaafd blijven omdat Friesland voldoende coffeeshops heeft als naar het landelijk gemiddelde wordt gekeken. Inwoners van Waadhoeke kunnen terecht in Harlingen en Leeuwarden.