Hindrik van der Meer voor het laatst met Kwartettekoar in Martinikerk Franeker

Hindrik van der Meer, bij velen bekend van Friestalige kinderliedjes en musicals, komt zondag 17 november voor de laatste keer met zijn Kwartettekoar in de Martinikerk in Franeker.

Hij is bekend van liedjes als Hup sûpengroattenbrij en De bistenboel fan omke Roel. Vrolijke liedjes waarmee menig kind in Friesland opgroeide.

Van der Meer organiseerde daarnaast vijftien jaar lang literaire busreizen samen met zijn vrouw Beitske. Hij stond ook aan de wieg van musicals als Joazef Masterdreamer, Jona en Ruth en hij bracht liedbundels uit.

Om kerkelijke gemeenten aan het zingen te krijgen, zette hij het Kwartettekoar op. Dit koor trad in menig Friese kerk op met Friestalige liederen.

Samen met dit koor maakt Hindrik van der Meer nu een afscheidstournee langs alle kerken waar het koor in het verleden meewerkte aan de kerkdienst. Deze afscheidsdienst is tevens een appel aan kerkelijk Friesland om ‘de rykdom fan de meartaligens te fieren yn de sneinstsjinst’.

Behalve liederen op teksten van dichters als Eppie Dam en Fedde Schurer wordt ook aandacht besteed aan liedjes uit Taizé en Iona. Naast het Kwartettekoar werkt ook een kinderkoor onder leiding van Sieuwke Rijpma mee aan de dienst.