Herdenking zestal gefusilleerden bij Herbaijum en Menaam

Bij het herinneringsmonument bij Menaam worden dinsdag 19 november een zes mannen herdacht die in november 1944 bij Herbaijum en Menaam door de Duitsers werden gefusilleerd.

Tot mei volgend jaar herdenkt Nederland dat 75 jaar geleden een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In de komende maanden wordt stilgestaan bij een aantal verschrikkelijke gebeurtenissen in de regio.

Zo werden op 18 november bij Herbaijum en een dag later bij Menaam zes mannen uit de gevangenis in Leeuwarden gehaald en als vergelding geëxecuteerd. Ze werden één voor één, staand voor een berg aardappelen, doodgeschoten.

In Menaam waren dat Hans Goudsmit (23), Dirk de Vries (19) en Jan Zorn (27). In Herbaijum werden Bote Lieuwe Dijk (45), Julius Gast (51), en Rijkje van Meekeren (49) standrechtelijk door de Duitsers gefusilleerd.

De zes mannen zijn opgenomen in de Erelijst van Gevallenen 1940-1945.

Een initiatiefgroep uit Menaam heeft een herdenkingsplechtigheid georganiseerd bij het monument, de rode steen naast de ingang van de fietstunnel bij de kruising Mieddyk/Ryksstrjitwei bij Menaam. De plechtigheid wordt bijgewoond door burgemeester Marga Waanders. Een aantal mensen uit Menaam, Herbaijum, Haarlem en Leiden zal het woord voeren. De plechtigheid begint om 15.30 uur.

Het indrukwekkende verhaal over deze zes mensen is hier te lezen.