Reumapatiëntenverenigingen samen verder

Reumapatiëntenvereniging Sûdwest-Fryslán en Leeuwarden gaan samen verder.

De reumapatiëntenvereniging Sûdwest-Fryslán en Leeuwarden bundelen hun krachten in het organiseren van activiteiten. Zij bieden voor mensen met een reumatische aandoening onder andere bewegen in extra verwarmd water onder deskundige leiding aan in Leeuwarden, Stiens en Sint Nicolaasga.

Daarnaast worden er uitstapjes op touw gezet en zijn er door het jaar heen allerlei workshops. Leden en donateurs ontvangen elk kwartaal het ledenblad De Trochsetter.

Meer informatie is te vinden op www.rpvzuidwestfriesland.nl.