Nieuwe subsidieregeling voor Friese energiecoöperaties

Energiecoöperaties in Friesland kunnen vanaf 15 november gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling. In de pot zit € 100.000.

Met deze uitbreiding van de al lopende MKB-voucherregeling wil de Provincie de ontwikkeling van nieuwe plannen ondersteunen. Op veel plekken in Friesland zijn energiecoöperaties bezig met het ontwikkelen van projecten voor energiebesparing, duurzame opwekking van energie of isolatiemaatregelen.

Veel energiecoöperaties hebben behoefte aan professionele ondersteuning en daarvoor is deze regeling bedoeld. Met de Voucherregeling voor Energiecoöperaties stelt provinsje Fryslân € 100.000 beschikbaar van 15 november tot 1 juli 2020.

Coöperaties kunnen bijvoorbeeld subsidie krijgen voor het inkopen van juridische, financiële, technische, fiscale, of organisatorische deskundigheid. De subsidie bedraagt de helft van de subsidiabele kosten van minimaal € 500 en maximaal € 2500.

De subsidie kan aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland.