Bluswatervoorziening park Waadhoeke ontoereikend

De bluswatervoorziening op recreatiepark Waadhoeke Resort in Menaam is ontoereikend. De gemeente Waadhoeke heeft de eigenaar daarom een dwangsom opgelegd van 12.500 euro per maand als de situatie op 1 december nog niet in orde is.

De gemeente werd getipt door de eigenaar van een van de chalets. Volgens Waadhoeke ontbreekt er één waterwinpunt en is het aanwezige water niet diep genoeg of begroeid. Het onderhoud laat te wensen over en er moet deugdelijke bebording komen.