'Romeo en Julia' op de fierljepschans in Winsum

Voor het eerst wordt de fierljepaccommodatie in Winsum volgend jaar gebruikt voor een theatervoorstelling. BUOG brengt in september 2020 een stuk over de rivaliteit tussen de Hollanders en de Friezen.

Theatermakers Pieter Stellingwerf en Kees Botman van BUOG liepen al langer met het idee rond iets te maken rond de kleine sport fierljeppen. ,,Met name over de competitie tussen de Hollanders en de Friezen. We zien een soort Romeo en Julia voor ons, als een strijd tussen families’’, aldus Botman.

Dat verhaal en de sport samen moeten een mooie combinatie opleveren. Het is in ieder geval zeker dat in het stuk daadwerkelijk gesprongen gaat worden. Er is al contact met fierljeppers hierover en met de familie Scherjon in Noardburgum die naast de klompenmakerij een fierljepmuseum hebben.

Medewerking uit de streek

De Fierljep Feriening Winsum, die leden heeft over de hele provincie, heeft zich eerst vergewist van de steun van Dorpsbelang Winsum omdat BUOG medewerking uit de streek als voorwaarde stelt. Voorzitter Anna Martha van der Mei hoopt dat fanfares uit Spannum en Wjelsryp medewerking willen verlenen.

Het stuk wordt niet alleen in Winsum opgevoerd, maar ook in Jaarsveld, waar bij de Lek een een fierljepterrein is. Om deze reden zal het tweetalig worden, aldus Botman.