Nieuwe afvalbakken voor binnenstad Franeker

De eerste van veertien nieuwe afvalbakken in het centrum van Franeker is maandag geplaatst in de Sint Martinisteeg.

De gemeente Waadhoeke onderneemt actie om het straatbeeld er verzorgder uit te laten zien. Plaatsing van ondergrondse containers en zwerfafvalbakken moet daarbij helpen.

Er komen er verder nog vier op het parkeerterrein Sjaardemastraat, vier bij Ockingahiem, twee op het Noorderbolwerk, twee aan het Sint Martiniplantsoen en één op de Zuiderkade.